Pravidla kostek

Pravidla kostek
Pravidla
03.04. 12:25 0

Craps je kostková hazardní hra a patří mezi nejzajímavější, které můžete v kasinu potkat. U stolu je vždy hodně ruchu, někdy můžete slyšet dokonce i výkřiky či hlasité slavení výhry.

Průběh hry

Hra se hraje na speciálním stole se dvěma kostkami. Kostky jsou vyráběny podle přísných norem a neustále kontrolovány, jestli nebyly nikterak poškozeny. Normálně se sada kostek mění asi každých osm hodin. Kasina mají navíc docela striktní pravidla pro zacházení s kostkami a jejich vrhání.

Hra začíná tím, že Shooter (jeden z hráčů u stolu) musí vsadit alespoň minimum stolu na jednu ze sázek: Pass Line nebo Don´t Pass Line. Hráč poté dostane od Stickmana několik kostek (většinou pět), ze kterých si vybere dvě, se kterými bude vrhat. Zbylé kostky si pracovník kasina vezme zpět a u hry nejsou použity.

Shooter musí hodit kostky jen jednou rukou a obě z nich se musejí odrazit od zadní desky stolu. Pokud se stane, že jedna nebo dokonce obě kostky vypadnou ze stolu, jsou nejprve prozkoumány Stickmanem a pokud shledá, že jsou v pořádku, jsou vráceny do hry.

Klasický stůl pro Craps dokáže pojmout až dvacet hráčů. Každý z nich je během hry shooterem a vrhá tedy kostky. Pokud kostky házet nechcete, můžete sázet na vrhače. Během hry můžete vsadit několik druhů sázky. U stolu s kostkami je několik pracovníků kasina: Stickman, Boxman a dva dealeři.

Hra se hraje v kolech a každý hráč má právo vrhat kostky. Hra postupuje podle směru hodinových ručiček. Hráč má právo vynechat házení, ale stále může sázet.

Každé kolo má dvě fáze: Come Out a Point. Na začátku kola si hodí shooter jeden nebo více Come Out hodů. Pokud u tohoto prvního hodu padne číslo 2, 3 nebo 12 (nazývá se Craps a hráč dál již neháže) kolo končí a hráči prohrávají své Pass Line sázky. Come Out hod, při kterém padne 7 nebo 11 (Natural) vyhrávají všechny Pass Line sázky. Shooter pokračuje ve vrhání Come Out hodů dokud nehodí 4, 5, 6, 8, 9, nebo 10. Toto číslo se potom stává Pointem. Dealer poté toto číslo viditelně označí (žetonem On) a pokračuje fáze dvě. Jakmile padne znovu Point, vyhrávají všechny Pass Line sázky. Pokud hodí sedmičku (Seven-out), pass line sázky prohrávají a kolo končí.

První hod sázecího kola je Come Out roll a tímto hodem začíná i celá hra. Come Out roll se tak hází jen v případě, že předchozí shooter selhal a nehodil výherní hod. Nestanovil tedy point nebo hodil seven-out.

Nová hra poté začíná s novým shooterem. Pokud nový shooter hodí point, kostky jsou mu vráceny a poté opět přichází na řadu Come Out hod. Je to pokračování vrhání kostek tohoto hráče, i když Come Out roll určuje začátek nového kola.

Pokud nedokáže shooter stanovit point, jsou kostky nabídnuty dalšímu hráči a ten vrhá opět Come Out roll a hra pokračuje ve stejném duchu. Nový shooter je poté první hráč po levé ruce předchozího vrhače. Hra tedy plyne po směru hodinových ručiček.

Kostky se vrhají přes celý stůl s hracím plátnem. Stůl má tři části - dvě samostatné boční a jednu mezi nimi, která je rozděluje. Obě boční části jsou stejné, jen zrcadlově obráceny a nacházejí se v nich následující části: Pass a Don´t Pass line sázky, Come a Don´t Come sázky, Odds sázky, Place sázky a Field sázky. Prostřední část je stejná pro obě boční a obsahuje Proposition bets.

Pass sázky vyhrávají pokud je come out roll 7 nebo 11, prohrávají, když u come out rollu padne 2, 3 nebo 12. 

Don´t sázky prohrávají pokud je come out roll 7 nebo 11 a vyhrávají při come out rollu 2 nebo 3. Pokud padne 12, je to remíza.

Hráč, který přichází ke stolu s kostkami ale nechce je vrhat, by si měl nejprve zkontrolovat v jaké fázi se hra nachází. Pokud na stole není žádné číslo označeno On žetonem, stůl je ve fázi come out hodů. Jestliže je On žeton na stole, point je již stanoven a většina kasina umožňuje v této fázi hry sázet Pass Line sázky. Všechny jedno nebo více kolové „Proposition bety“ je možno sázet v jakékoli fázi hry.

Mezi jednotlivými hody je část, ve které dealer vyplácí výhry a sbírá prohrané sázky. Stickman dohlíží na celou hru, stůl a rozhoduje, kdy dá shooterovi kostky. Poté co mu je dá, není možno dále sázet.

Hlavní sázky u kostek

Pass Line Bet

Vyhrajete, pokud je prvním hodem hozen natural (7 nebo 11) a prohráváte když padne Caps (2, 3, 12). Jestliže je hozen point (4, 5, 6, 8, 9, 10), musí být hozen opět ještě předtím, než padne 7, abyste vyhráli. Když padne 7 před pointem, prohráváte.

Pass Line Bet je základní sázkou u Craps, která je vlastně sázkou na shooterův point. Tato sázka vyhrává hned, pokud je Come Out hod 7 nebo 11. Pokud je Come Out hod 2, 3 nebo 12, sázka prohrává (tzv. crapping out). Jestliže padne jiné číslo, je stanoveno jako point. V případě, že je tento point hozen před sedmičkou, sázka vyhrává. Pokud padne ale dříve, než je hozen point, podruhé sedmička, sázka prohrává (seven out). Pass Line sázka je vyplácena jako rovná, tedy v poměru 1:1.

Odds na Pass Line bet

Jakmile je stanoven point, můžete využít sázku odds. Pro každý point je jiný výplatní poměr.

  • Point 4 nebo 10 je vyplácen v poměru 2:1
  • Point 5 nebo 9 je vyplácen v poměru 3:2
  • Point 6 nebo 8 je vyplácen v poměru 6:5

Vyhráváte jen v případě, že je hozen point před sedmičkou.

Come Bet

Pro tuto sázku platí stejná pravidla jako pro Pass Line sázku. Jediný rozdíl je v tom, že ji můžete vsadit až po stanovení pointu na Pass Line. U Come Out hodu je Come Bet umístěna na stejné místo jako Pass Line. Poté co položíte svoji sázku, první hod vám určí come point. Vyhráváte, pokud má hodnotu naturalu (7 nebo 11) a prohráváte, když je to craps (2, 3, 12). Ostatní čísla vyhrávají, pokud jsou opět hozena před sedmičkou. Jestliže padne nejprve sedmička, prohráváte.

Come Bet se hraje na dvě kola, stejně jako Pass Line Bet. Hlavním rozdílem je to, že Come Bet je sázka na point, který padne v dalším hodu, bez ohledu na zbytek stolu. Pokud v prvním hodu padne 7 nebo 11, sázka vyhrává. Když padne 2, 3 nebo 12, prohrává. Jestliže místo toho padne 4, 5, 6, 8, 9, 10 je Come sázka přesunuta dealerem do Boxu a reprezentuje shooterovo hozené číslo. Toto číslo je nyní stanoveno jako Come Bet point a hráč může využít možnosti vsadit odds. Dealer přidá odds na Come Bet, ale lehce mimo střed, aby bylo jasně patrné, co je základní Come sázka a co jsou odds.

Druhé kolo vyhrává, pokud hodí shooter Come Bet dříve než sedmičku. Jestliže ale padne dříve než číslo (Come Bet) sedmička, sázka prohrává. U Come Out hodu pro pass line je Come Bet ve hře, ale klasicky bez odds, pokud si tedy hráč neřekne jinak.

Může se ale stát, že máte vsazenu Come Bet s odds a další hod je Come Out roll. To znamená, že pokud padne 7, všichni hráči s aktivní Come sázkou čekající na „come point“ prohrávají. Prohrají ale jen původní Come sázku a odds jsou jim vráceny. Jestliže ale padne „come point“, odds nevyhrávají. Come sázka ale ano a odds jsou vráceny zpět hráči. Hráč ale může říci dealerovi, že chce, aby jeho odds byly ve hře. V tom případě vyhrává, pokud padne „come point.“ Pokud padne sedmička, prohrávají obě sázky.

Odds na Come Bet

Stejný princip jako u Odds na Pass Line Bet, ale pokládáte je na jiné místo.

Don´t Pass Line Bet

Tato sázka je obrácená Pass Line Bet. Pokud je první hod kostkami natural (7, 11) prohráváte, když padne 2 nebo 3 vyhráváte. Jestliže padne 12, je to remíza. Pokud je hodem stanoven point (4, 5, 6, 8, 9, 10) musí padnout 7 dříve, než znovu hodí shooter point, abyste tuto sázku vyhrály. Jestliže padne point před 7, prohráváte.

Don´t Come Bet 

Je obrácená Come Bet. Jakmile je stanoven point, vyhráváte pokud padne 2 nebo 3 a prohráváte, když padne 7 nebo 11. 12 přinese remízu a jestli chcete tuto sázku vyhrát, musí padnout 7 dříve, než je znovu hozen point.

Vedlejší sázky u kostek

Place Bets

Tuto sázku můžete vsadit jen v případě, že je stanoven point. Můžete si vsadit, že na kostkách padne číslo 4, 5, 6, 8, 9 a 10. Sázku vyhrajete, pokud padne vámi vsazené číslo před 7. Jinak prohráváte. Jednotlivé výplaty se liší podle vsazeného čísla.

  • Čísla 4 a 10 se vyplácejí poměrem 9:5
  • Čísla 5 a 9 se vyplácejí poměrem 7:5
  • Čísla 6 a 8 se vyplácejí poměrem 7:6

Tuto sázku můžete kdykoli zrušit.

Field Bets 

Tyto sázky jsou jen na jedno kolo. Vyhráváte, když padne 2, 3, 4, 9, 10, 11 nebo 12. Field Bets jsou vypláceny následujícími poměry: 2 je vyplácena dvojnásobkem (2:1) zatímco 12 poměrem 3:1. Všechna ostatní čísla jsou vyplácena jako rovné sázky, tedy s výplatním poměrem 1:1.

Big Six, Big Eight Bets

Tyto sázku můžete vsadit na jakýkoli hod během hry a vyhráváte pokud padne číslo 6 nebo 8 dříve než je hozena 7. Obě tyto sázky jsou vypláceny v poměru 1:1.

Proposition Bets

Tyto sázky můžete vsadit kdykoli chcete. Kromě sázky Hardways, jsou všechny na jedno kolo:

Any Craps

Vyhrává, pokud padne 2, 3 nebo 12. Výplatní poměr je 8:1.

Any Seven

Vyhrává, když je hozena 7. Výplatní poměr je 5:1.

Eleven

Vyhrává, pokud je hozena 11. Výplatní poměr je 16:1.

Ace Duece

Vyhrává, když je hozena 3. Výplatní poměr 16:1.

Aces nebo Boxcars

Vyhrává, pokud padne 2 nebo 12. Výplatní poměr je 30:1.

Horn Bet

Funguje jako sázka na čísla 2, 3, 11 a 12. Vyhrává, pokud padne jedno z těchto čísel. Výplata je podle čísla, které padne. Ostatní tři sázky prohrávají.

Hardways

Vyhrává, pokud je hozen součet párů 1-1, 3-3, 4-4, …, před tím, než padne 7. Výplatní poměr je: tvrdá 4 a 10 je 8:1, tvrdých 6 a 8 je vypláceno 10:1.

House edge sázek

Druh sázky House edge
Pass/Come 1,41 %
Don´t Pass/Don´t Come 1,40 %
Pass + 1x Odds 0,85 %
Pass + 2x Odds 0,61 %
Pass + 5x Odds 0,32 %
Pass + 10x Odds 0,18 %
Pass + 100x Odds 0,02 %
Field sázka (2:1 na 12) 5,56 %
Field sázka (3:1 na 12) 2,78 %
Jakékoli Craps 11,11 %
Big 6, 8 9,09 %
Hard 4, 10 11,11 %
Hard 6, 8 9,09 %
Place sázka (na výhru) 6, 8 1,52 %
Place sázka (na výhru) 5, 9 4 %
Place sázka (na výhru) 4, 10 6,67 %
Place sázka (na prohru) 6, 8 1,82 %
Place sázka (na prohru) 5, 9 2,50 %
Place sázka (na prohru) 4, 10 3,03 %
Proposition sázka na 2, 12 13,89 %
Proposition sázka na 3, 11 11,11 %
Proposition sázka na 7 16,67 %
Sdílejte tento článek

Komentáře (0)

nebo se zaregistrujte, abyste mohli přidat komentář.

Nejlepší Online Casina

1
Chance Vegas casino
Chance Vegas casino 5000 Kč
2
Tipsport Vegas Casino
Tipsport Vegas Casino 5000 Kč
3
Fortuna Vegas Casino
Fortuna Vegas Casino 3000 Kč
4
Synottip Casino
Synottip Casino 5000 Kč

Baccarat

Baccarat

Baccarat, oblíbená hra agenta Jejího veličenstva, světoznámého milovníka žen a vodky s martini, Jamese Bonda. O této hře nemusíte vědět téměř nic a stále budete mít šanci na skvělé výhry. Vyzkoušejte si hru, která byla po desítky let jen výsadou...

Hrací automaty

Hrací automaty

Hrací automaty patří mezi nejoblíbenější druh hazardních her již několik desetiletí a jejich popularita stále roste. To přímo souvisí z jejich modernizací a vývojem. Hlavním důvodem je ale jejich jednoduché ovládání. Stačí totiž mačkat jen jedno...

Loterie

Loterie

V této části se budeme věnovat nejpopulárnějším loteriím, které si můžete zahrát u nás, či u našich sousedů. Dozvíte se tak nejdůležitější informace o nejstarší české loterii Sportka, dalších českých loteriích, Kenu či oblíbeném Eurolottu.

Poker

Poker

Poker se stal v poslední době velmi populární hazardní hrou, kterou lze ale velmi dobře ovlivňovat. Jde totiž o dovednostní hazardní hru. Čím lepším hráčem jste, tím lepší výsledky uhrajete. V kasinech narazíte hned na několik druhů pokeru.

Blackjack

Blackjack

Blackjack patří rozhodně mezi jednu z nejpopulárněších hazardních karetních her, která si našla miliony příznivců po celém světě. Její nespornou výhodou je její velmi nízká house edge, kterou můžete navíc díky správným rozhodnutím ještě snížit.

Kostky

Kostky

Kostky neboli craps jsou bezesporu nejstarší hazardní hrou na světě. A vzhledem k tomu, že se s nimi setkáváme již od útlého věku, patří i mezi velmi oblíbené hazardní hry v kasinu. Složité se zdají jen na první pohled, po pár hrách si sázky...

Hrací automaty

Hrací automaty

Hrací automaty patří mezi nejoblíbenější druh hazardních her již několik desetiletí a jejich popularita stále roste. To přímo souvisí z jejich modernizací a vývojem. Hlavním důvodem je ale jejich jednoduché ovládání. Stačí totiž mačkat jen jedno...

Stírací losy

Stírací losy

První stírací los jste si u nás mohli koupit již před více jak 25 lety. Od té doby se jedná o velmi populární druh hazardu. Stačí si totiž jen koupit los, setřít ho mincí či jiným způsobem, a hned víte, zda jste vyhráli, a popřípadě kolik.

Ruleta

Ruleta

Ruletu vám asi nemusíme příliš představovat. Je to přece "Královna hazardních her," kterou znají už malé děti ze svých her. Můžete si ji zahrát v několika verzích, které najdete po celém světě i v každém online kasinu.

Loterie

Loterie

V této části se budeme věnovat nejpopulárnějším loteriím, které si můžete zahrát u nás, či u našich sousedů. Dozvíte se tak nejdůležitější informace o nejstarší české loterii Sportka, dalších českých loteriích, Kenu či oblíbeném Eurolottu.